00-1-303-393-0322
se

Vi utbildar förstagångs investerare.
Lågmälda, professionell vägledning för tillgångs konservering investerare.


goldcoins
 USAGOLD Menu BAR
Websites

US
us

Deutsch
de

Svenska
se

UK
uk

CA
canada

Schweiz
Switzerland

Nederland
nl

Francais
fr

NZ
NZ

Österreich
Austria

Vad du behöver känna till innan du köper ditt första guld
'Några inledande riktlinjer från en av Amerikas ledande guldexperter'

"Den förmögna, gamla spekulanten Bernard M. Baruch förutseende köpte guld och guldaktier efter kraschen 1929. Många år senare frågade en misstänksam finansminister honom varför. Därför att, svarade Baruch, han 'började tvivla på valutan'. Många börjar tvivla på dollarns styrka, och det med all rätt. De bör följa Baruchs exempel och skaffa sig lite guld som ett skydd." -- James Grant, Grants ränteobservatör

Intervju av Michael J. Kosares, grundare av USAGOLD och författare ob "The ABCs of Gold Investing - How To Protect and Build Your Wealth With Gold"

Fråga. Vilket slags guld ska jag köpa?

Svar. Det är en fråga vi får oftast – så gott som dagligen. Svaret är emellertid inte så okomplicerat som du kanske tror. Vad du köper beror på dina syften. Vanligtvis så svarar vi på "Vad ska jag köpa?"-frågan med en motfråga: "Varför är du intresserad av att köpa guld?"

Om ditt syfte bara är att tjäna på prisändringar så är mynt det bästa valet för dig. Om du är intresserad av långsiktigt tillgångsbevarande, och dessutom är rädd för lagstiftning inom kapital- och/eller penningområdet – ett mer komplicerat scenario – så kanske du vill ta med lågprisvarianten av europeiska och amerikanska mynt från före 1933 i mixen. Alltsedan 30-talet har staten betraktat dessa som historiska samlarobjekt och därför medgett privatinvesteraren en högre säkerhetsmarginal än för guldtackor.

Men det är bara en översiktlig bild. För att lägga upp en mer raffinerad strategi så rekommenderar vi dig att tillbringa lite tid med din kontaktperson här vid USAGOLD. Han eller hon hjälper dig att stämma av den typ av guld du köper mot dina syften. Alla våra kontaktpersoner är vana proffs med stor erfarenhet. De hjälper dig att snabbt fokusera på dina behov och säkerställa att du inte agerar på ett sätt som är motstridigt mot dina mål och behov.

F. När ska jag köpa?

S. Det enkla svaret är 'När du behöver det' Du kan inte se på guld på samma sätt som du ser på investeringar i aktier. Det handlar egentligen inte om tiden. Den verkliga frågan är huruvida du känner behov av att diversifiera din nuvarande portfölj med guld eller inte. Om du känner det så är den bästa tidpunkten att sätta igång just nu. Med en ökande konkurrens om de begränsade guldtillgångarna från både stater – såsom Kina, Ryssland och Sydafrika (för att bara nämna några) – och enskilda personer runt om i världen, så finns det risk för att små investerare armbågas ut från marknaden i något skede under resans gång. Det är bättre att vara ute en dag för tidigt än en timme för sent.

F. Ni talar ofta om guld som en försäkring. Vad menar ni med det?

S. De av er som läst min bok, The ABCs of Gold Investing: How to Protect and Build Your Wealth with Gold, vet att guldets viktigaste karakteristika är dess roll som den enda grundtillgången som inte är någon annans ansvar.

Det första kapitlet i den boken slutar så här: "Oavsett vad som händer i detta land, med dollarn, med aktie- och obligationsmarknaderna, så har guldägaren en vän i den gula metallen – en vän att lita på när insatserna är gjorda. I guld hittar investeraren ett sätt att skydda sina tillgångar. Guld är hörnstenen."

Det är just det som många personer har upptäckt under oräkneliga krissituationerna under århundraden och i olika finansiella krascher i historien under senare tid såsom i Stillahavsområdet 1997, i Argentina och Brasilien 1998, i Turkiet 2002 och i Mellanöstern nu. När det kommer till kritan så är det de som äger guld som förstår vad vi menar när vi säger att "guld är hörnstenen."

Vi har inte förändrat denna grundfilosofi om guldägande under årens lopp. I allt vi gör vid USAGOLD-Centennial Precious Metals – alltifrån vår mycket uppskattade webbsida till privata samtal med våra kunder – så understryker vi ständigt samma gamla grundläggande regel när det gäller att äga guld. Det behöver inte sägas att det finns miljontals människor runt om i världen, däribland många européer och amerikaner, som håller med oss om guldets användbarhet i detta avseende.

F. Hur stor andel av mina tillgångar ska jag investera i guld?

S. Än en gång så finns det inget svar som är klappat och klart, men en allmän tumregel säger 10 till 30 %, och hur högt du ska ligga inom det intervallet beror på din analys av den aktuella ekonomiska, finansiella och politiska situationen.

Naturligtvis så tenderar en person som bekymrar sig relativt lite över den aktuella ekonomiska situationen att dra sig mot 10-procentnivån. De som inte är lika säkra på hur saker och ting håller på att utveckla sig söker sig mot intervallets högre ände. Under de senaste månaderna har vi sett många investerare gå en bra bit över 30-procentvärdet på basis av sin egen uttolkning av ekonomin och de olika tillgängliga investeringsalternativen.

I den aktuella investeringsmiljön, med avkastningar som fortfarande ligger under inflationsnivån, och där aktier och obligationer fortfarande är suspekta, förblir guld ett sunt och livsdugligt sätt. Många, även fanatiska aktieinvesterare, betraktar fortfarande guld som den mest undervärderade större tillgångsgruppen i standardportföljmixen. Som ett resultat av det har guld fått stor uppmärksamhet. Guldet befinner sig fortfarande i de inledande skedena av vad många ekonomiska experter betraktar som en långsiktig guldmarknad. Sedan 2001 har värdet på guld trefaldigats.

F. Kan ni skissera den typiska guldinvesteraren?

S. Traditionellt har förmögna, aristokratiska europeiska och asiatiska familjer investerat en stor del av sina tillgångar i guld som en skyddande faktor. Samma filosofi har vunnit spridning i USA under årens lopp, i synnerhet inom den övre medelklassen, och det finns många investerare som fortlöpande lägger till guld till sin portfölj på fortlöpande basis, som en del av ett regelbundet guldsparprogram. Det har varit bra för guldet.

Som jag tidigare antydde så köper de flesta investerare inte guld i första hand för att de tror att priset kommer att gå upp, utan för att de vill investera sina säkra portföljer mot negativa effekter till följd av valutaförsämring – oavsett om deras valuta är dollar, euro, yen, eller reminbi för den delen.

Våra kunder motsvarar mer eller mindre ett genomsnitt av Europa och Amerika, men de stora köpen är koncentrerade till de kommersiella uppköparna och till egenföretagare. De med familjeförmögenheter har också agerat för diversifiering till guld under de senaste åren.

F. I din bok, The ABCs of Gold Investing, inleder du kapitlet med att säga "Vem du gör affärer med är en av de allra viktigaste aspekterna av guldinvestering." Varför?

S. Ett solitt, professionellt guldföretag hjälper i hög grad investeraren att göra inlärningskurvan kortare. Ett bra guldföretag hjälper dig att undvika en del av de problem och fallgropar som kan dyka upp längs vägen – ger dig en viss vägledning. Det är mycket viktigt att välja rätt företag – ett som är helproffsigt, som inte har några politiska aspekter att ta hänsyn till och som kan hjälpa dig att välja rätt guldprojektmix för att skydda din portfölj. Opartiska, objektiva råd från sin guldrådgivare utgör själva nyckeln för denna process. Detsamma gäller för marknadsinformation och utbildning. Prissättning, produktval, förverkligande och fortlöpande support litar också till denna relation. Att välja ett guldföretag blir troligen ett av de viktigaste besluten du har att fatta på vägen till guldägande. Det är därför som vi har lagt upp den här webbsidan och det är därför som den har blivit en av de viktigaste guldwebbplatserna på Internet.

F. Kan ni kort redogöra för vilka de största misstagen investerare troligen gör när de börjar äga guld?

S. Den största fällan investerare faller i är att köpa en guldinvestering med begränsat samband med hans eller hennes målsättning, eller med inget sådant samband alls. Ta till exempel investerare som vill investera säkert. Den gruppen svarar för 90 % av vår kundkrets och förmodligen minst 75 % av dagens, fysiska guldmarknad. För det mesta så vill den som vill investera säkert bara komplettera sin portföljmix med guldmynt, men allt för ofta så visar det sig att denna investerare i stället kommer att sitta med en finansierad guldposition eller en handfull ovanliga, exotiska mynt (som många gånger kostar fem- eller sexsiffriga belopp). De har mycket lite att göra med säkringsinvesteringar och de flesta investerare borde nog undvika dem – annat än som en sidoinvestering.

F. Vad tycker ni om guldaktier?

S. Många av våra kunder har egna guldaktier och vi tycker de kan ha sin plats i portföljen. Det bör emellertid påpekas att guldaktier inte ersätter guldägande. I stället bör aktierna betraktas som ett komplement till portföljen efter verklig diversifiering med guldet. Guldaktier kan i själva verket motverka investerarens syften, som ett antal med rätta missnöjda aktieägare i gruvbolag fick uppleva helt nyligen. Vi går igenom en del av skillnaderna mellan att äga guldaktier och att äga metall i 'The Differences between Owning Stocks and Owning Metal' (se länken nedan), så jag behöver inte gå in på detaljerna här. Det räcker med att säga att guldaktier i första hand är aktier och i andra hand metall. Guldägande i sig innebär ingen sådan oklarhet.

F. Hur är det då med guldterminsaffärer?

S. Terminsaffärer anses vanligen vara ett av de mest spektakulära områdena på investeringsmarknaden. Investerarens exponering för marknaden förstärks och rörelserna – såväl uppåt som nedåt – överdrivs i hög grad. Ungefär nio av tio investerare som går in på terminsmarknaden kommer ut som förlorare. För den som vill skydda sin portfölj mot ekonomiska och finansiella risker är detta en dålig ersättning för att äga själva metallen.

F. Hur ska den som vill investera säkert göra?

S. Om du vill skydda dig mot inflation, deflation, svag utveckling på aktiebörsen och risken för valutaproblem – om du med andra ord vill skydda dig mot finansiell osäkerhet – så finns det bara en portföljbeståndsdel som passar dig året runt och under de flesta förhållanden, och det är guldmynt.

_________________________________

Michael J. Kosares har mer än 40 års erfarenhet av att handla med guld, som grundare av och VD för USAGOLD. Han är en mycket respekterad medlem av de internationella guldhandlarkretsarna och en välkänd expert inom området. Han är författare till den mycket lästa boken The ABCs of Gold Investing: How to Protect and Build Your Wealth With Gold och har bidragit med artiklar till många olika ekonomitidskrifter, bland annat Wall Street Journal och Barron's.


c
c
c

Gold dealers index of gold coin images - popular investments


Bra priser. Snabb leverans. Hela tiden.
Moderna guldmynt och guldtackor
Historiska europeiska guldmynt
Historiska amerikanska (USA) 20-dollarsmynt

________

Beställ skrivbord
00-1-303-393-0322
13:00 till 24:00 GMT mån-fre

Föredrar e-post för att komma igång?
orderdeskint@usagold.com

LEDSEN! endast på engelska.

bbb
Better Business Bureau Ackreditering
Wedan 1991. Noll Klagomål! A+ betyg


Internationella avgiftsfria nummer
och ordning rådgivande

 JsCharts
env
Review & Outlook
Nyhetsbrev registrering.
Gratis! Vi inbjuder dig att gå med i vår lista över
nästan 20.000 e-post prenumeranter.
Endast på engelska
visitusagold
Sunday June 17
Kommentarer om webbsidan till: sitemaster@usagold.com
webbkarta - privacy & terms - disclaimer
© 1997-2017 CPM, INC./USAGOLD
P.O. Box 460009, Denver, Colorado, USA 80246-0009
(USA): 1-800-869-5115

Svenska: 020-889-258